SOL/GÜNEŞ Projesi

Tayland’da Koichi Shimizu ve Akritchalerm Kalayanamitr tarafından 2008'de kurulan SOL adlı çağdaş sanat merkezi’nde sergilenen ses ve video enstalasyonunda amaçlanan, kaynağımız olan Güneş'ten ve onun bütünleştirici gücünden yola çıkarak farklı ülkelerden insanların yaratıcılıklarını paylaşmalarını sağlamaktı. Merkezde gerçekleşen bu ilk enstalasyon çalışması için Türkiye, İtalya, Arjantin ve Kore gibi ülkelerden çeşitli müzisyenlere Koichi Shimizu ve Dario Elia tarafından hazırlanan müzik gönderildi ve müzisyenlerden kendi dillerinde Güneş temalı sözler yazmaları ve seslendirmeleri istendi.

Bununla birlikte katılımcılardan, Güneş’in ülkelerinden görünümüyle ilgili görsel dökümanlar (video, fotoğraf, resim çalışması vb.) da istendi. Performans günü müzik üzerine, herbiri değişik hoparlörlerden olmak üzere çeşitli dillerdeki vokaller değişik düzenlerde birarada çalındı ve yeni uyumlar yakalandı. Bununla birlikte katılımcıların gönderdiği görsel dökümanların hoparlörlerin etrafında oynatılması ile, sesle görsel bir bütünlük sağlandı. Projeye Türkiye’den de Orkun Tüzel katıldı ve “Doğuşkanlar” isimli parçayı hazırladı. Bu parça ve Tayland'a gönderilen görüntüler ile Mantis Film tarafından bir de video hazırlandı. (bkz.video) Şarkının sadece Orkun Tüzel vokalini içeren kısaltılmış versiyonu ile enstalasyon için hazırlanan çok vokalli versiyonu olmak üzere iki versiyonu bulunmaktadır.

Katılımcıların listesi şöyle:
Müzik: Koichi Shimizu (Japonya) and Dario Elia (İtalya)
Vokaller: Dario Elia, Alma Laprida (Arjantin), Itta (Kore) and Orkun Tuzel (Türkiye)
Şiirler:
Leslie Low (Singapur), Jorgen Knudsen (Norveç), Ronnie Khoo (Malezya), Atit Sornsongkram, Natnicha Ammarittakhul, Nutnaree Ammarittakhul, Nitipong Thinthupthai, Siranee Saithong, Nuttapol Khunchareon and Sybpi (Tayland)
Fotoğraf ve Filmler:
Dario Elia, Alma Laprida, Takashi Shimizu (Japonya), Tasha Nesbitt (Amerika), Sucha Wongsurawat (Belçika), Lois Nakhleh (Filistin), Penwadee Naphaket Manont, Mary Pansanga, Yuwadee Srihuayyod, Chayaporn Maneesutham, Chagasik, Patavee Viranuvat, Akrichalerm Kalayanamitr, Pathompon Tesprateep and Nitipong Thinthupthai (Tayland)

 

 

 

 

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
"Çağdaş Türk Sanatında Müzik Esinli Çalışmalar" - Yüksek lisans tezi ve deneysel atölye çalışması

Fotoğraflar için tıklayın.

Atölye Çalışması hakkında

Tez, özellikle 1950’li yıllardan günümüze kadar olan süreçte müzik esinli çalışmalar üretmiş Türk plastik sanatçılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Konunun doğru anlaşılması açısından, incelenen sanatçılarda aranan özelliğin, müzik enstrümanları ya da icracılarını betimlemek olmadığını belirtmeliyiz. Ulaşmaya çalışılan, görsel sanatlar-müzik ilişkisinin kuramsal temellerine eğilmiş ve bunu sanatına yansıtmış sanatçıları, özellikle de ressamları günışığına çıkarmak ve eserlerini incelemektir

Birbirinden bağımsız bu iki sanat formunun kuramsal bağlarını kavramak açısından tezin birinci bölümü resim-müzik ilişkisinin Batı sanatındaki gelişimine ayrılmıştır. Müzikte çoksesliliğin gelişmeye başladığı Rönesans öncesinden günümüze kadar olan süreçte, resim sanatı ve müziğin birbirine koşut olarak yürüyüşü, dönemlerin düşünce akımlarıyla bağlantı kurularak örneklerle incelenmiştir. Resim-müzik ilişkisinin önem kazandığı 20. yüzyılın ilk çeyreğine birinci bölümde ağırlık verilmiştir. Tezin ana bölümü olan ikinci bölümünde, konunun ülkemizdeki karşılığı araştırılmıştır. Özellikle resim-müzik koşutluğuna eğilmiş Türk sanatçılarının çalışmaları örneklerle incelenmiştir. Batı sanatında uzun bir kavramsal geçmişe sahip olan soyut resim ve müzik esinli resim çalışmalarının ülkemizde aynı derinlikte olmayışı ve bu konuda ürün vermiş sanatçıların sayısındaki azlık sebebiyle, çalışmamızı zenginleştirmek amacıyla deneysel bir atölye çalışması gerçekleştirmeyi uygun gördük. Tezin üçüncü ve son bölümü bu çalışmaya ayrılmıştır. Bir orkestra, bir dansçı ve iki ressamın biraraya getirildiği çalışmada, canlı müzik eşliğinde ortaya çıkan resimler yorumlanmış ve sanatçılarla konu hakkında söyleşiler yapılmıştır.

Sonuç bölümünde konunun Batı sanatındaki gelişimi ve Türk sanatındaki kısa tarihi özetlenmiş, bununla birlikte, müzik esinli çalışmalar yapan sanatçılarımız ve yaptığımız atölye çalışması hakkında görüşler ortaya konmuştur.

 

Teze katkıda bulunacağı düşünülerek deneysel bir atölye çalışması yapıldı. 1960’lı yıllarda Adnan Çoker’in müzik eşliğinde öğrencileriyle birlikte yaptığı, 1994’de Habip Aydoğdu’nun canlı müzik eşliğinde bireysel olarak gerçekleştirdiği performanslara benzeyen çalışma, 4 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü’nde kurulu Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MIAM) gerçekleştirdiğimiz çalışmada amaçlanan, bir orkestra eşliğinde, iki ressamın resim yapmalarını sağlamak ve ortaya çıkan çalışmaları yorumlamaktı. Bununla birlikte sanatçıların ortak bir çalışma gerçekleştirmesini sağlamak ve yeni açılımlara vesile olmak da bir diğer sebepti. Önceden gelen tanışıklığımız nedeniyle, çalışmayı Yusuf Alper Çakır ve Ahmet Doğu İpek adlı iki genç ressam arkadaşımızla yapmaya karar verdik. Mekan sorununun daha kolay halledilmesi için de, yine daha önceden tanışıklığımız bulunan MIAM öğrencileri Burak Tamer ve Barkın Engin’in girişimleriyle ve orkestra şefi Dr. Robert Reigl’in izniyle, kendisinin yönettiği “emprovize müzik” dersinin bir provasına dahil olduk. Yıl sonu konseri için hazırlanan orkestrada bir de dansçının bulunması, çalışmayı renklendirdi ve üç ayrı sanat disiplinin aynı ortamda birlikte işlemesi açısından motive edici oldu.

Katılımcılar: Ressamlar: Yusuf Alper Çakır, Ahmet Doğu İpek Miam:Dr. Robert Reigle (orkestra şefi, tenor saksafon), Ayşe Diriker (piyano), Barış Güvenenler (çello), Barkın Engin (elektrogitar), Burak Tamer (klasik gitar), Pınar Erdoğdu (vokal), Tuna Pase (flüt, vokal), Zeynep Atiker (alto saksafon), Deniz Polat (dansçı). Kamera&Fotoğraf: Duygu Karabayraktar, Ahmet Yaşar

Fotoğraflar için tıklayın.

AddThis Social Bookmark Button
 
ALT

Orkun Tüzel'in sözyazarlığını, solistliğini ve gitaristliğini yaptığı eski grubu. Ayrıntılı bilgi için www.altmosfer.com'u inceleyin.

AddThis Social Bookmark Button