"Çağdaş Türk Sanatında Müzik Esinli Çalışmalar" - Yüksek lisans tezi ve deneysel atölye çalışması

Fotoğraflar için tıklayın.

Atölye Çalışması hakkında

Tez, özellikle 1950’li yıllardan günümüze kadar olan süreçte müzik esinli çalışmalar üretmiş Türk plastik sanatçılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Konunun doğru anlaşılması açısından, incelenen sanatçılarda aranan özelliğin, müzik enstrümanları ya da icracılarını betimlemek olmadığını belirtmeliyiz. Ulaşmaya çalışılan, görsel sanatlar-müzik ilişkisinin kuramsal temellerine eğilmiş ve bunu sanatına yansıtmış sanatçıları, özellikle de ressamları günışığına çıkarmak ve eserlerini incelemektir

Birbirinden bağımsız bu iki sanat formunun kuramsal bağlarını kavramak açısından tezin birinci bölümü resim-müzik ilişkisinin Batı sanatındaki gelişimine ayrılmıştır. Müzikte çoksesliliğin gelişmeye başladığı Rönesans öncesinden günümüze kadar olan süreçte, resim sanatı ve müziğin birbirine koşut olarak yürüyüşü, dönemlerin düşünce akımlarıyla bağlantı kurularak örneklerle incelenmiştir. Resim-müzik ilişkisinin önem kazandığı 20. yüzyılın ilk çeyreğine birinci bölümde ağırlık verilmiştir. Tezin ana bölümü olan ikinci bölümünde, konunun ülkemizdeki karşılığı araştırılmıştır. Özellikle resim-müzik koşutluğuna eğilmiş Türk sanatçılarının çalışmaları örneklerle incelenmiştir. Batı sanatında uzun bir kavramsal geçmişe sahip olan soyut resim ve müzik esinli resim çalışmalarının ülkemizde aynı derinlikte olmayışı ve bu konuda ürün vermiş sanatçıların sayısındaki azlık sebebiyle, çalışmamızı zenginleştirmek amacıyla deneysel bir atölye çalışması gerçekleştirmeyi uygun gördük. Tezin üçüncü ve son bölümü bu çalışmaya ayrılmıştır. Bir orkestra, bir dansçı ve iki ressamın biraraya getirildiği çalışmada, canlı müzik eşliğinde ortaya çıkan resimler yorumlanmış ve sanatçılarla konu hakkında söyleşiler yapılmıştır.

Sonuç bölümünde konunun Batı sanatındaki gelişimi ve Türk sanatındaki kısa tarihi özetlenmiş, bununla birlikte, müzik esinli çalışmalar yapan sanatçılarımız ve yaptığımız atölye çalışması hakkında görüşler ortaya konmuştur.

 

Teze katkıda bulunacağı düşünülerek deneysel bir atölye çalışması yapıldı. 1960’lı yıllarda Adnan Çoker’in müzik eşliğinde öğrencileriyle birlikte yaptığı, 1994’de Habip Aydoğdu’nun canlı müzik eşliğinde bireysel olarak gerçekleştirdiği performanslara benzeyen çalışma, 4 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü’nde kurulu Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MIAM) gerçekleştirdiğimiz çalışmada amaçlanan, bir orkestra eşliğinde, iki ressamın resim yapmalarını sağlamak ve ortaya çıkan çalışmaları yorumlamaktı. Bununla birlikte sanatçıların ortak bir çalışma gerçekleştirmesini sağlamak ve yeni açılımlara vesile olmak da bir diğer sebepti. Önceden gelen tanışıklığımız nedeniyle, çalışmayı Yusuf Alper Çakır ve Ahmet Doğu İpek adlı iki genç ressam arkadaşımızla yapmaya karar verdik. Mekan sorununun daha kolay halledilmesi için de, yine daha önceden tanışıklığımız bulunan MIAM öğrencileri Burak Tamer ve Barkın Engin’in girişimleriyle ve orkestra şefi Dr. Robert Reigl’in izniyle, kendisinin yönettiği “emprovize müzik” dersinin bir provasına dahil olduk. Yıl sonu konseri için hazırlanan orkestrada bir de dansçının bulunması, çalışmayı renklendirdi ve üç ayrı sanat disiplinin aynı ortamda birlikte işlemesi açısından motive edici oldu.

Katılımcılar: Ressamlar: Yusuf Alper Çakır, Ahmet Doğu İpek Miam:Dr. Robert Reigle (orkestra şefi, tenor saksafon), Ayşe Diriker (piyano), Barış Güvenenler (çello), Barkın Engin (elektrogitar), Burak Tamer (klasik gitar), Pınar Erdoğdu (vokal), Tuna Pase (flüt, vokal), Zeynep Atiker (alto saksafon), Deniz Polat (dansçı). Kamera&Fotoğraf: Duygu Karabayraktar, Ahmet Yaşar

Fotoğraflar için tıklayın.

AddThis Social Bookmark Button